Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu pl

Egzaminy i certyfikaty

Start Deutsch A1, Start Deutsch A2, Zertifikat Deutsch (ZD) - telc Deutsch B1, telc Deutsch B1-B2 Pflege, Zertifikat Deutsch B2 - telc Deutsch B2, telc Deutsch B2+ Beruf, telc Deutsch B2-C1 Medizin, Prüfung Zertifikat C1, Zertifik

W Sprachenatelier istnieje możliwość zdawania nastepujących egzaminów (w formie pisemnej i ustnej) na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2):

Nasze popołudniowe kursy przygotowujące do egzaminów (TELC B2, C1 oraz odpowiadające im certyfikaty Goethego) trwają trzy tygodnie, z czego w każdym tygodniu odbywa się 8 godzin zajęć. Przed egzaminem polecamy również dodatkowe zajęcia indywidualne.

W ciągu ostatniego roku ponad 85 procent naszych kursantów zdało swoje egzaminy. Na końcu każdego kursu nasi uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia kursu, gdzie zawarte są również informacje dotyczące rodzaju odbytych zajęć oraz zdobyty poziom zaawansowania. Nasz certyfikat uznawany jest w wielu instytucjach w Niemczech i za granicą.

Najważniejsze oficjalne egzaminy z języka niemieckiego:

• Poziom A1: Start Deutsch 1
• Poziom A2: Start Deutsch 2
• Poziom B1: Zertifikat Deutsch (ZD) - telc Deutsch B1
• Poziom B1: Goethe Zertifikat B1
• Poziom B2: telc Deutsch B2
• Poziom B2: telc Deutsch B2+ Beruf/Zawód
• Poziom C1: telc Deutsch C1
• Poziom C2: telc Deutsch C2
• Poziom C2: Goethe Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom, GDS)
• Poziom B2-C2: DSH - Egzamin dla kandydatów na studia (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
• Poziom B2-C2: TestDaF - Język niemiecki jako język obcy

Terminy i ceny egzaminów w Sprachenatelier Berlin

Logos

Egzaminy i certyfikaty

Start Deutsch A1, Start Deutsch A2, Zertifikat Deutsch (ZD) - telc Deutsch B1, telc Deutsch B1-B2 Pflege, Zertifikat Deutsch B2 - telc Deutsch B2, telc Deutsch B2+ Beruf, telc Deutsch B2-C1 Medizin, Prüfung Zertifikat C1, Zertifik