Phonetik - Deutsch Spezialkurs

Fonetyka - specjalny kurs języka niemieckiego

Mów i czytaj

Czy chciałbyś poprawić swoją niemiecką wymowę (fonetykę)? Tutaj możesz ćwiczyć wymowę niemieckich słów i zdań! Intensywnie ćwiczymy dźwięki typowe dla języka niemieckiego, wspólnie uczymy się, gdzie w zdaniu jest akcent i jak brzmi jego melodia.

Fonetyka to nauka o dźwięku mowy, jego generowaniu przez mówiącego i przetwarzaniu przez słuch, z uwzględnieniem całokształtu fizycznych, fizjologicznych i psychologicznych procesów komunikowania się człowieka za pomocą języka mówionego.

Oferujemy:

  • teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do wszystkich ważnych cech wymowy języka niemieckiego
  • Nauka indywidualnych wariantów wymowy wszystkich liter
  • Analiza Twojego indywidualnego poziomu językowego
  • Ćwiczenia budujące mięśnie jamy ustnej i szczęki
  • Trening dźwięków potrzebnych do niemieckiej wymowy
  • Ćwiczenia akcentowe
  • Ćwiczenia z melodii zdań, akcentowanie zdań
  • Na wszystkich poziomach od A1 do C2

Kursy

For this course type there are no open courses available at the moment. Do not hesitate to contect us via our contact form.

Kontakt