DSH Prüfung Sprachenatelier

DSH – Egzamin dla kandydatów na studia (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

DSH Egzamin dla kandydatów na studia

DSH – egzamin dla kandydatów na studia w Niemczech (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

Jeśli chcą Państwo studiować na jednej z niemieckich uczelni będą Państwo potrzebowali potwierdzenia znajomości języka niemieckiego. Egzaminy DSH oraz TestDaF są specjalnie zaprojektowane dla kandydatów i studentów.

Egzamin DSH składa się z części pisemnej i części ustnej. Część pisemna obejmuje słuchanie, czytanie i pisanie. Język, z jakim mogą się Państwo spotkać na egzaminie, to język naukowy - charakterystyczny dla szkolnictwa wyższego. Zadania na egzaminie opracowywane są przez poszczególne uniwersytety, ukierunkowane są jednak na rozporządzenia obowiązujące w całych Niemczech.

Egzamin DSH jest organizowany przy niemieckich uczelniach. Zazwyczaj odbywa się parę tygodni przed rozpoczęciem semestru. DSH uważa się za zdany, gdy w obu częściach egzaminu rozwiązało się przynajmniej 2/3 zadań poprawnie.

Dalsze informacje dotyczące egzaminu DSH, jak również terminów i cen otrzymają Państwo w odpowiednim dziale danego uniwersytetu.

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: DSH-Musterprüfungssatz