TestDaF Prüfung Sprachenatelier

Egzamin TestDaF – Język niemiecki jako język obcy

Studiowanie w Niemczech - Egzaminy TestDaF

Zamiast egzaminu DSH mogą Państwo zdawać egzamin TestDaF. Składa się on z czterech części: czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie. W przeciwieństwie do DSH egzamin TestDaF jest także przeprowadzany za granicą.

Wszyscy uczestnicy otrzymują po egzaminie świadectwo, na którym wyszczególnione są oceny za wszystkie cztery części. Wyniki klasyfikowane są w trzystopniowej skali oceniania: TDN 3, TDN 4, TDN 5.

Niemieckie szkoły wyższe same decydują, który poziom (tj. ocena) musi zostać uzyskany, aby zostać dopuszczonym do studiów na danym kierunku. Niektóre szkoły wyższe wymagają najwyższego poziomu (TDN 5), inne co najmniej TDN 4. Proszę zasięgnąć informacji w szkole Państwa wyboru jaki wynik jest Państwu potrzebny.

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.testdaf.de