telc Deutsch C2 Prüfung in Berlin Sprachenatelier

telc Deutsch C2

Kursy języka niemieckiego – Studiowanie w Niemczech

telc Deutsch C2 sprawdza wiedzę z języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego. Egzamin jest skierowany do studentów, absolwentów, kandydatów do pracy, od których zawód wymaga doskonałej znajomości języka niemieckiego, lub do studentów filologii germańskiej za granicą.

Co potrafią Państwo na poziomie C2?

Na poziomie C2 rozumieją Państwo praktycznie wszystko co Państwo usłyszą bądź przeczytają. Podczas mówienia wyrażają się Państwo płynnie, spontanicznie i bardzo dokładnie. Informacje z przeróżnych źrodeł potrafią Państwo ponownie przedstawić - używając własnych słów. Błędy wkradają się do Państwa wypowiedzi naprawdę rzadko.


Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa około 4 godziny i 10 minut. Przed etapem ustnym otrzymują Państwo 20 minut na przygotowanie. Egzamin ustny może odbyć się w ten sam dzień co część pisemna lub w innym wyznaczonym terminie.

    MIN.

Egzamin pisemny

Czytanie ze zrozumieniem

Słuchanie ze zrozumieniem oraz pisanie

Przerwa

Wypowiedź pisemna

80

60

20

90

Egzamin ustny

Indywidualna rozmowa z kandydatem

15


Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net