telc Deutsch C1 Hochschule Prüfung in Berlin Sprachenatelier

Zertifikat Deutsch C1 - Hochschule / Uniwersytet

Nauka języka niemieckiego – Studiowanie w Niemczech

telc Deutsch C1-Hochschule / Uniwersytet jest egzaminem z języka niemieckiego związanym ze szkolnictwem wyższym na wysoko zaawansowanym poziomie. Jest skierowany do ludzi dorosłych, którzy planują rozpoczęcie studiów na jednej z niemieckich uczelni, już są studentami lub pracują w szkolnictwie i muszą udokumentować swoją znajomość języka niemieckiego.

Co potrafią Państwo na poziomie C1?

Na poziomie C1 potrafią już Państwo mowić spontanicznie i płynnie, jak rownież potrafią Państwo negocjować i efektywnie argumentować swoje zdanie. Używają Państwo potocznych wyrazeń , a styl językowy zmieniają Państwo świadomie. Gramatyka jest przez Państwa w większosci używana poprawnie.

Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa około 3 godziny i 10 minut. Przed etapem ustnym otrzymują Państwo 20 minut na przygotowanie. Egzamin ustny może odbyć się w ten sam dzień co część pisemna lub w innym wyznaczonym terminie.

   

MIN.

Egzamin pisemny

Czytanie ze zrozumieniem

Przerwa

Słuchanie ze zrozumieniem

Wypowiedź pisemna

90

20

40

70

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa sie w 2-, 3-osobowych grupach.

16 lub 24

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net