telc Deutsch C1 Prüfung in Berlin Sprachenatelier

Egzamin Zertifikat C1

Egzamin Zertifikat C1 w Sprachenatelier Berlin

telc Deutsch C1 to egzamin sprawdzający wiedzę z języka niemieckiego na wysoko zaawansowanym poziomie. Jest on skierowany do ludzi dorosłych, którzy używają języka niemieckiego w życiu codziennym, zawodowym lub na studiach.

Co potrafią Państwo na poziomie C1?

Na poziomie C1 potrafią już Państwo mówić spontanicznie i płynnie , jak również potrafią Państwo negocjować i efektywnie argumentować swoje zdanie. Używają Państwo potocznych wyrażeń, a styl językowy zmieniają Państwo świadomie. Gramatyka jest przez Państwa w większości używana poprawnie.

Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin sklada się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa około 3 godzin i 35 minut. Przed etapem ustnym otrzymują Państwo czas na przygotowanie. Egzamin ustny może odbyć się w ten sam dzień co część pisemna lub w innym wyznaczonym terminie.

   

MIN.

Egzamin pisemny

Czytanie ze zrozumieniem

Przerwa

Słuchanie ze zrozumieniem

Wypowiedź pisemna

100

20

55

60

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa sie w 2-, 3-osobowych grupach.

16 lub 24

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net