telc Deutsch B2 C1 Medizin Prüfung in Berlin Sprachenatelier

telc Deutsch B2-C1 Medizin / Medycyna

Kurs jezyka niemieckiego w Berlin Friedrichshain

telc Deutsch B2-C1 Medizin / Medycyna jest egzaminem na poziomach zaawansowania B2 i C1. Sprawdza on praktyczną wiedzę o języku niemieckim posiadaną przez lekarzy i lekarki. Telc Deutsch B2-C1 jest egzaminem na zaawansowanym poziomie. Zagadnienia leksykalne oraz struktury gramatyczne, z którymi mogą się Państwo spotkać na egzaminie są na poziomie B2 i C1. Szczególnie słownictwo jest charakterystyczne dla zawodu lekarzy czy też pracowników szpitali lub klinik. Egzamin może być zdawany przez każdego uczącego się.

Co potrafią Państwo na poziomach B2 i C1?

Na poziomie B2 potrafią Państwo jasno i dokładnie wyrażać swoje zdanie, jak również negocjować i efektywnie argumentować swoje wypowiedzi. W dziedzinach Państwa zainteresowania dysponują Państwo dużym zakresem słownictwa. Gramatyka nie stanowi dla Państwa większego problemu.

Na poziomie C1 potrafią już Państwo mowić spontanicznie i płynnie , jak również potrafią Państwo negocjować i efektywnie argumentować swoje zdanie. Używają Państwo potocznych wyrażen, a styl językowy zmieniają Państwo świadomie. Gramatyka jest przez Państwa w większości używana poprawnie.

Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa około 3 godziny. Egzamin ustny może odbyć się w ten sam dzień co część pisemna lub w innym wyznaczonym terminie. Przed etapem ustnym otrzymują Państwo 10 minut na przygotowanie. Po pierwszej cześci egzaminu ustnego (wywiad lekarski) dostaną Państwo kolejne 5 minut na dalsze przygotowanie.

 

MIN.

 

Egzamin pisemny


Słuchanie ze zrozumieniem

Słownictwo i gramatyka

Czytanie ze zrozumieniem

Wypowiedź pisemna


40

20

50

60

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa się parami, wraz z innym kursantem ( innym lekarzem lub lekarką)

45

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net