telc Deutsch B2 Prüfung in Berlin Sprachenatelier

Zertifikat Deutsch B2 - telc Deutsch B2

Egzamin Zertifikat B2 w Sprachenatelier

telc Deutsch B2 sprawdza ogólną znajomość języka niemieckiego na zaawansowanym poziomie. Może być zdawany przez każdego uczącego się.

telc Deutsch B2+ Beruf / zawód to egzamin na podobnym poziomie, polecany do celów zawodowych.

Co potrafią Państwo na poziomie B2?

Na poziomie B2 potrafią się Państwo jasno i dokładnie wyrażac, jak również negocjować i efektywnie argumentować swoje wypowiedzi. Dysponują Państwo dużym zakresem słownictwa, nie tylko w dziedzinach Państwa zainteresowania, ale także w tematach ogólnych. Gramatykę mają Państwo naprawdę dobrze opanowaną.

Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa 2 godziny i 20 minut. Przed egzaminem ustnym otrzymują Państwo 20 minut na przygotowanie. Egzamin ustny może odbyć się w ten sam dzień co egzamin pisemny lub w innym wyznaczonym terminie.

 

MIN.

 

Egzamin pisemny

Czytanie ze zrozumieniem,
Słownictwo i gramatyka

Przerwa

Słuchanie ze zrozumieniem

Wypowiedź pisemna


90

20

20

30

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa się parami, wraz z innym kursantem

15

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net