telc Deutsch B1 B2 Pflege Prüfung in Berlin Sprachenatelier

telc Deutsch B1-B2 Pflege / Opieka zdrowotna

Kursy języka niemieckiego w Berlinie

telc Deutsch B1-B2 Pflege / Opieka zdrowotna jest egzaminem z języka zawodowego, związanego z opieką zdrowotną, np. w domach opieki nad osobami starszymi lub chorymi. Egzamin pokrywa struktury leksykalno-gramatyczne charakterystyczne dla poziomów B1 i B2. Jest on skierowany do osób, które mają wykształcenie pielęgniarskie lub dotyczące opieki zdrowotnej, potrzebują jednak potwierdzenia znajomości języka niemieckiego (na poziomie B1 lub B2) do wykonywania swojego zawodu. Telc Deutsch B1-B2 Pflege / opieka zdrowotna może być zdawany przez każdego uczącego się.

Co potrafią Państwo na poziomach B1 oraz B2?

Na poziomie B2 potrafią Państwo prowadzić rozmowy związane z zawodem opieki zdrowotnej, jak również rozumieją Państwo główną treść bardziej skomplikowanych tekstów fachowych z zakresu tej dziedziny. Potrafią Państwo również spontanicznie i płynnie porozumiewać się w języku niemieckim, a rozmowa z native speaker'em możliwa jest bez większego wysiłku z żadnej ze stron. Na poziomie B1 natomiast rozumieją Państwo podstawowe informacje związane z życiem codziennym czy też z zawodem.

Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa godzinę i 55 minut. Przed egzaminem ustnym otrzymują Państwo 20 minut na przygotowanie. Egzamin ustny może odbyć się w ten sam dzień co egzamin pisemny lub w innym wyznaczonym terminie.

 

MIN.

 

Egzamin pisemny


Słuchanie

Czytanie, Słownictwo i gramatyka

Wypowiedź pisemna


25

60

30

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa się parami, wraz z innym kursantem

16


Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net