telc Deutsch B1 Prüfung in Berlin Sprachenatelier

Zertifikat Deutsch (ZD) - telc Deutsch B1

Szkoła językowa w Berlinie

Das Zertifikat Deutsch* / telc Deutsch B1 jest egzaminem dla tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę o języku niemieckim. Jest sprawdzianem ogólnej znajomości języka i może być zdawany przez każdego uczącego się.

Das Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 jest wystarczającym potwierdzeniem znajomości języka niemieckiego by starać się o niemieckie obywatelstwo.

Co potrafią Państwo na poziomie B1 ?

Na poziomie B1 potrafią Państwo w łatwy sposób porozumiewać się w życiu codziennym czy podczas podróżowania oraz rozmawiać o własnych zainteresowaniach. Potrafią Państwo opowiadać o swoich przeżyciach, opisywać swoje cele, a nawet uzasadniać swoje poglądy. Najważniejsze struktury gramatyczne są przez Państwa przeważnie poprawnie używane.

Jak zbudowany jest egzamin ?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa 2 godziny i 30 minut. Przed egzaminem ustnym otrzymują Państwo 20 minut na przygotowanie. Egzamin ustny może odbyć się w ten sam dzień co egzamin pisemny lub w innym wyznaczonym terminie.

   

MIN.

Egzamin pisemny

Czytanie ze zrozumieniem
Słownictwo i gramatyka

Przerwa

Słuchanie ze zrozumieniem

Wypowiedź pisemna

90

20

30

30

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa się parami, wraz z innym kursantem

15

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net