telc Deutsch A2 Prüfung in Berlin Sprachenatelier

Start Deutsch A2

Nauka języka niemieckiego w Berlinie

Start Deutsch 2* / telc Deutsch A2 jest powszechnym egzaminem dla wszystkich grup wiekowych. Kursanci podchodzący do tego egzaminu odbyli już z reguły 320 godzin zajęć.

Co potrafią Państwo na poziomie A2?

Na poziomie A2 potrafią się Państwo w prosty sposób komunikować, odnajdować w typowych, codziennych sytuacjach oraz prowadzić krótkie rozmowy. Potrafią Państwo również poprawnie używać prostych struktur gramatycznych.

Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa 70 minut. Egzamin ustny odbywa się przeważnie bezpośrednio po części pisemnej. Nie otrzymują Państwo dodatkowego czasu na przygotowanie do tego etapu.

MIN

     

Egzamin pisemny

słuchanie

czytanie i pisanie

20

50

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa się parami, wraz z innym kursantem

11

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net

*Egzamin Start Deutsch 2 został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut e.V. oraz telc GmbH.