Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu pl

Częste pytania - Szybko odpowiadamy

FAQ: Szkoła językowa

Czym jest Sprachenatelier „instytut języka, sztuki oraz kultury“?

Sprachenatelier to coś więcej niż zwykła szkoła językowa. Oprócz kursów języka niemieckiego i innych językow obcych organizujemy także festiwale, wieczory filmowe, koncerty, wystawy, workshops, dyskusje polityczne i seminaria. Artyści znajdą u nas wiele miejsca by zorganizować swoje wystawy i dotrzeć do szerokiej publiczności. Architektura naszego budynku pozwala na realizację wystepów, sztuk teatralnych, premier filmowych jak również wszelkiego rodzaju wystaw.

Jakie są godziny otwarcia Sprachenatelier Berlin?

Godziny otwarcia Sprachenatelier Berlin to od poniedziałku do piątku 9:00-21:00, piatek 9:00-20:00.

Jak można dotrzeć do Sprachenatelier Berlin?

Nasz adres to Frankfurter Allee 40, 10247 Berlin-Friedrichshain. Mogą Państwo do nas dojechać miejskimi środkami transportu (U-Bahn, linia 5, przystanek„Samariterstraße“ lub tramwaj, linia 10 i 21, przystanek „Frankfurter Tor“).

Gdzie odbywają sie kursy?

Kursy odbywają się zawsze w naszej siedzibie, przy Frankfurter Allee 40. Sprachenatelier Berlin obejmuje trzy piętra naszego budynku. Biuro znajdziecie Państwo na trzecim piętrze.

Ile trwa godzina lekcyjna?

Godzina lekcyjna (inaczej godzina zajęć) trwa 45 minut.

Czy w Sprachenatelier Berlin są ferie?

Sprachenatelier Berlin jest dla Państwa otwarte przez cały rok. Jedynie podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku szkoła jest zazwyczaj zamykana na okres dwóch tygodni. W weekendy i ustawowe święta nie odbywają się żadne zajęcia.

Jakie kwalifikacje posiadają nauczyciele w Sprachenatelier Berlin?

Wszyscy pedagodzy w Sprachenatelier Berlin to native speakerzy, którzy ukończyli studia i posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

Czy Sprachenatelier Berlin jest powszechnie uznawanym ośrodkiem nauczania?

Tak, Sprachenatelier Berlin jest powszechnie uznawany przez Senat Berlina, CSN w Szwecji oraz ANSA w Norwegii. Jesteśmy również członkiem fadaf (Fachverband für Deutsch als Fremdsprache – Stowarzyszenie języka niemieckiego jako języka obcego). Na nasze kursy języka niemieckiego i innych językow obcych możecie Państwo uczęszczać w ramach Bildungsurlaub – wyjazdów doszkalających. Ponadto, Sprachenatelier Berlin jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym wszystkich egzaminów telc, jak również CnaVT, TCF i Swedex.

FAQs – kursy języka niemieckiego

Ilu kursantów może uczęszczać na zajęcia?

W grupie może być od 6 do maksymalnie 14 kursantów.

Ile trwa godzina lekcyjna?

Godzina lekcyjna (inaczej godzina zajęć) trwa 45 minut.

Jakie kwalifikacje posiadają nauczyciele w Sprachenatelier Berlin?

Wszyscy pedagodzy w Sprachenatelier Berlin to native speakerzy, którzy ukończyli odpowiednie studia i posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

Co jest zawarte w cenie kursu i opłacie rekrutacyjnej?

W cenie zawarte są materiały dydaktyczne (specjalnie przygotowywane przez naszych lektorów), program kulturowy, organizacja czasu wolnego (z wyjątkiem opłat za wstępy), zaświadczenie o byciu studentem, potwierdzenie zgłoszenia na kurs, test kwalifikacyjny oraz świadectwo ukończenia kursu. Na naszych wieczorowych kursach języka niemieckiego używamy podręcznika „Begegnungen“ wyd. Schubert, który musi zostać przez Państwa dodatkowo zakupiony.

Ile czasu potrzebuję, żeby osiągnąć konkretny poziom?

Każdy poziom trwa (kurs intensywny) około 8 tygodni, co odpowiada 160 godzinom lekcyjnym. Kurs wieczorowy jest dłuższy, trwa miedzy 16 a 20 tygodni.

Czy po ukończeniu kursu dostanę świadectwo?

Na końcu kursu otrzymują Państwo od Sprachenatelier Berlin świadectwo ukończenia kursu. Zostanie tam wyszczególnione jak długo trwał kurs oraz poziom zaawansowania grupy, do której Państwo uczęszczali. Jeżeli potrzebują Państwo oficjalnego certyfikatu mogą Państwo wybrać jeden z egzaminów telc. Dokładniejsze informacje otrzymają Państwo w naszym biurze lub pod adresem e-mail: info@sprachenatelier-berlin.de

Jakie inne zaświadczenia mogę otrzymać?

Sprachenatelier Berlin wystawia na Państwa prośbę zaświadczenie o byciu studentem lub zaświadczenie o meldunku. Zaświadczenie o byciu studentem pozwala Państwu na zakup tańszych biletów do muzeów, kin czy teatrów. Zaświadczenie o meldunku natomiast potrzebują Państwo podczas przedłużania wizy w Urzędzie do spraw Cudzoziemców (Ausländerbehörde) w Berlinie.

Czy mogę odbyć zajęcia próbne?

W każdy poniedziałek istnieje możliwość odbycia zajęć próbnych na naszym kursie intensywnym. Zajęcia próbne na kursie wieczorowym są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. Kosztują one 14 euro.

Ile lat mają kursanci Sprachenatelier Berlin?

Nasi kursanci mają zazwyczaj pomiędzy 20 a 30 lat. Na nasze zajęcia uczęszcza jednak także wiele młodszych i starszych uczniów. Kursanci powinni mieć co najmniej 16 lat. Ponieważ nie bierzemy odpowiedzialności za nieletnich członkow naszych kursów prosimy o dostarczenie nam pisemnej zgody od rodziców (dotyczy to tylko niepełnoletnich kursantów).

W jaki sposób znajdę dla siebie odpowiedni kurs na odpowiednim poziomie?

Jeżeli uczyli się już Państwo wcześniej języka niemieckiego prosimy o napisanie testu kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu). Test składa się z części pisemnej i krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej. W ten sposób będziemy w stanie określić na jakim poziomie zaawansowania się Państwo znajdują. Jeżeli posiadają już Państwo wiedzę z języka niemieckiego mogą Państwo dołączyć do kursu w każdy poniedziałek. Poczatkujący, którzy nie uczyli się wcześniej języka niemieckiego rozpoczynają zajęcia wg terminów, które znajdą Państwo na naszej stronie: www.sprachenatelier-berlin.de

Czy istnieje możliwość zmiany kursu jeżeli czuję, że grupa nie jest dla mnie odpowiednia?

Za pomocą testu kwalifikacyjnego będziemy się starali jak najdokładniej określić Państwa poziom zaawansowania. Jeżeli mimo to uważają Państwo, że kurs nie jest dla Państwa odpowiedni (zbyt trudny, zbyt łatwy, zbyt nudny) proszę porozmawiać najpierw ze swoim lektorem. Wtedy postaramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie, ewentualnie znajdziemy dla Państwa nowy kurs.

Jakich podręczników i materiałów dydaktycznych używa się w Sprachenatelier Berlin?

Na naszych kursach wieczorowych pracujemy z podręcznikami „Begegnungen“ wyd. Schubert (poziomy A1 do B1). Cena kursu nie zawiera podręczników, kursanci zakupują je indywidualnie. Na wyższych poziomach (B2 do C2) oraz na kursach intensywnych używamy naszych własnych materiałów dydaktycznych.

Na co zwrócić uwagę jeżeli po ukończeniu kursu chciałbym/chciałabym studiować na jednym z niemieckich uniwersytetów?

Jeżeli studiowali już Państwo w swoim kraju ojczystym (przynajmniej przez rok) mają Państwo większe szanse na zakwalifikowanie się na studia w Niemczech. Dokumenty, które Państwo potrzebują do rekrutacji (na Uniwersytecie lub Uni-Assist) to:

• świadectwo maturalne (przetłumaczone i uwierzytelnione)

• zaświadczenie o byciu studentem (z kraju ojczystego)

dobra znajomość języka niemieckiego, zazwyczaj potwierdzona egzaminem TestDaF ewentualnie DSH lub certyfikatem „telc Deutsch C1“ (polecamy jednak sprawdzić takie wymagania w szkole Państwa wyboru).

Czy w Sprachenatelier Berlin istnieje możliwość zdawania egzaminów telc, TestDaF lub DSH?

Sprachenatelier Berlin jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym certyfikatów telc. Te egzaminy mogą Państwo zdawać w naszej szkole w określonych terminach.

Oferujemy specjalne kursy przygotowujące do wszystkich egzaminów z języka niemieckiego. Dokładniejsze informacje mogą Państwo uzyskać w naszym biurze. Odpowiadamy również na Państwa pytania pod adresem e-mail: info@sprachenatelier-berlin.de

Czy w Sprachenatelier Berlin organizuje się czas wolny?

W lipcu i w sierpniu oferujemy dodatkowo program kulturowy, który zawiera różnego rodzaju zajęcia popołudniowe i wieczorne. Są to np. wycieczki, wycieczki rowerowe, wyjścia do teatru, odczyty itd. Tego typu zajęcia odbywają się zazwyczaj od poniedziałku do piątku oraz w niektóre weekendy. Od września do czerwca jest za to organizowana tzw. środa kulturowa.

Czy podczas uczęszczania na kurs w Sprachenatelier mogę również pracować w Berlinie?

Kursanci, którzy są obywatelami Unii Europejskiej niejednokrotnie szybko znajdują pracę w Berlinie. Dla wielu jest to jednak bardziej skomplikowane, a w szczególności dla kursantów, którzy nie pochodzą z UE. Sprachenatelier nie pośredniczy w znajdowaniu zatrudnienia.

Czy potrzebuję wizę aby przyjechać do Niemiec?

Jeżeli potrzebują Państwo wizy aby przyjechać do Niemiec proszę nam wysłać kompletnie przez Państwa wypełniony formularz zgłoszeniowy, jak również adres odpowiedzialnej za Państwa ambasady niemieckiej oraz powód Państwa wniosku (studia, powody zawodowe lub pobyt turystyczny).

Następnie otrzymają Państwo od nas email z danymi naszego konta bankowego. Jak tylko otrzymamy od Państwa opłatę rekrutacyjną lub całą należność za rekrutację oraz kurs (dotyczy to kursantów z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Bangladeszu, Pakistanu i Indii) wyślemy Państwu oficjalne pismo potwierdzające zgłoszenie w naszej szkole oraz specjalne zaproszenie. Może to się odbyć drogą listowną lub elektroniczną. Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów ekspresową przesyłką DHL. Cena takiej wysyłki to około 60 euro.

W przypadku niektórych państw decyzja o udzieleniu wizy trwa bardzo długo, w przypadku innych krajów decyzja podejmowana jest znacznie szybciej. Jeżeli Państwa wniosek zostanie odrzucony proszę nam wysłać (najlepiej faxem) odmowną odpowiedź konsulatu oraz dane Państwa konta bankowego. Zwrócimy Państwu wcześniejsze opłaty (z potrąceniem opłaty za opracowanie wniosku – w wysokości 30 euro). Jeżeli otrzymają Państwo jednak wizę proszę nas bezzwłocznie powiadomić o szczegółach Państwa przyjazdu.

Logos

Egzaminy i certyfikaty

Start Deutsch A1, Start Deutsch A2, Zertifikat Deutsch (ZD) - telc Deutsch B1, telc Deutsch B1-B2 Pflege, Zertifikat Deutsch B2 - telc Deutsch B2, telc Deutsch B2+ Beruf, telc Deutsch B2-C1 Medizin, Prüfung Zertifikat C1, Zertifik