Poziomy zaawansowania – język niemiecki jako język obcy
Poziomy zaawansowania – język niemiecki jako język obcy

Poziomy zaawansowania – język niemiecki jako język obcy

Język niemiecki jako język obcy w Sprachenatelier

Poziomy nauczania w Sprachenatelier Berlin są zgodne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Poziom podstawowy składa się z trzech modułów ( poziom podstawowy od 1 do 3, czyli A1, A2, B1).

Następnymi poziomami są poziom średniozaawansowany I i sredniozaawansowany II (B2/C1) oraz stopień wysokozaawansowany (C2).

Każdy intensywny kurs języka niemieckiego w Sprachenatelier Berlin zawiera około 160 godzin zajęć.

Egzaminy

Po ukończeniu poziomu podstawowego (B1) mogą Państwo zdawać egzamin z języka niemieckiego i otrzymać Europejski Certyfikat Językowy (Zertifikat Deutsch).

Po ukończeniu poziomu średniozaawansowanego II mogą Państwo zdawać egzamin na wyższym poziomie (ZMP).

Poziom zaawansowania

Opis umiejętności

A1

Rozumieją Państwo bardzo proste zdania w języku niemieckim i są Państwo w stanie ich używac.

A2

Potrafią się Państwo porozumiewać w codziennych sytuacjach.

B1

Potrafią się Państwo wypowiadać na wiele tematów używając prostego jezyka.

B2

Rozumieją Państwo bardziej skomplikowane teksty i są Państwo w stanie prowadzić normalną rozmowę w języku niemieckim.

C1

Rozumieją Państwo trudne teksty i potrafią Państwo płynnie i spontanicznie odpowiedzieć na każde pytanie.

C2

Mowią Państwo (prawie) tak dobrze jak native speaker.