telc Deutsch A1 Prüfung in Berlin Sprachenatelier

Start Deutsch A1

Kursy języka niemieckiego w Berlinie

Start Deutsch 1/ TELC Deutsch A1 to egzamin dla tych, którzy odbyli około 160 godzin zajęć.

Wiza dla małżonków pragnących się przeprowadzić

Potrzebują Państwo potwierdzenia o znajomości języka niemieckiego do złożenia wniosku o wizę? Certyfikat telc Deutsch A1 jest uznawany przez niemieckie ambasady.

Egzaminy telc są uznawane przy staraniu się o wizę dla współmałżonków, którzy w ramach procesu łączenia rodzin chcą się osiedlić w Niemczech.

Od sierpnia 2007 ustawy dotyczące pobytu w Niemczech wymagają dowodu znajomości języka niemieckiego (przynajmniej na poziomie początkującym – A1) od współmałżonków, którzy pragną przeprowadzić się do swoich partnerów do Niemiec, a potrzebują wizę. W czerwcu 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazało swoje przedstawicielstwo zagraniczne, które uznaje również certyfikaty telc.

Co potrafią Państwo na poziomie A1?

Na poziomie A1 potrafią Państwo w łatwy sposób porozumiewać się i informować o swoich potrzebach (np. przedstawiać się, robić zakupy, załatwiać sprawy związane z jedzeniem, piciem czy mieszkaniem). Potrafią Państwo także używać kilku bardzo prostych struktur gramatycznych.

Jak zbudowany jest egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin pisemny trwa 65 minut. Egzamin ustny odbywa się przeważnie bezpośrednio po części pisemnej. Nie otrzymują Państwo dodatkowego czasu na przygotowanie do tego etapu.

   

MIN.

Egzamin pisemny

słuchanie

czytanie i pisanie

20

45

Egzamin ustny

Zazwyczaj odbywa się wspólnie z trzema innymi kursantami

11

Przykładowy egzamin znajdą Państwo tutaj: www.telc.net

*Egzamin Start Deutsch 1 został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut e.V. oraz telc GmbH.