Deutsch Intensivkurse

Intensywne kursy języka niemieckiego w Berlinie

Ucz się intensywnie niemieckiego

Oferujemy kursy języka niemieckiego ONLINE, a także bezpośrednie kursy niemieckiego, szybko i skutecznie. Wykwalifikowani, doświadczeni i zaangażowani nauczyciele języka niemieckiego w równym stopniu promują konwersację, gramatykę, słownictwo, słuchanie i pisanie.

Przy okazji: latem (lipiec i sierpień) nasze poranne kursy intensywne nazywane są kursami letnimi i oprócz lekcji niemieckiego obejmują szereg ekscytujących zajęć kulturalnych.

Nasze specjalne intensywne kursy niemieckiego do pracy są uznawane za urlop edukacyjny zgodnie z berlińską ustawą o urlopie edukacyjnym (BiUrlG) i obejmują 30 lekcji tygodniowo.

Jeśli masz już wcześniejszą wiedzę, przeprowadzimy pisemną i ustną ocenę w celu znalezienia odpowiedniego poziomu dla Ciebie.