Poziomy kursów

Czas trwania każdego podpoziomu kursu (np. A1.1 lub A1.2) to ok. 4-6 tygodni. Jednak to, ile czasu potrzeba, zależy od każdego uczestnika kursu. Pełny poziom (A, B lub C) zajmuje około 8-12 tygodni.