Dalsza informacja

Czym dokładnie jest urlop edukacyjny:

„Urlop edukacyjny to ustawowe uprawnienie pracowników wobec pracodawcy do płatnego urlopu w pracy w celu udziału w uznanych lub uznanych wydarzeniach służących edukacji politycznej i / lub rozwojowi zawodowemu. Podstawą prawną jest Berlińska ustawa o urlopie edukacyjnym (BiUrlG) w Wersja z dnia 24 października 1990 r. (GVBl. P. 2209), ostatnio zmieniona artykułem X ustawy z dnia 17 maja 1999 r. (GVBl. Str. 178). Wszystkim pracownikom i stażystom w Berlinie przysługują roszczenia prawne bez względu na wiek. (Senat Berlina) "