DaF Bildungszeit

Niemiecki urlop edukacyjny w Berlinie

obecność

W ramach urlopu edukacyjnego oferujemy kursy języka niemieckiego związane z pracą w wymiarze 30 godzin tygodniowo. Nasze kursy językowe są uznawane przez administrację Senatu zgodnie z berlińską (BiUrlG) i brandenburską ustawą o urlopach edukacyjnych (BbgWBG). Jako pracownik możesz ubiegać się o zwolnienie od pracodawcy na czas trwania kursów.

Pogłęb swoje umiejętności językowe na uznanym kursie językowym związanym z pracą!

Treść: komunikacja biurowa (telefon, e-mail, rozmowy z kolegami); Poszukiwanie pracy, podanie, rozmowa kwalifikacyjna; Przepisy dotyczące urlopów i godzin nadliczbowych; Dochód brutto / netto, wynagrodzenie, prowizje i płace