Bezpłatnie - nasza usługa dla Ciebie!

  • pisemny i ustny test poziomujący
  • indywidualne certyfikaty (na zamówienie)
  • bezpłatne WiFi w studiu językowym
  • własne boisko do siatkówki plażowej
  • Półka do wymiany książek w szkole
  • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania w Berlinie
  • Bezpłatna oferta dodatkowa „Fachsimpeln am Freitag” : interaktywne zajęcia dotyczące języka i kultury niemieckiej
  • Bezpłatny program kulturalny (z wyjątkiem opłat za wstęp): „Środa Kultury” odbywa się co tydzień i jest doskonałą okazją dla naszych kursantów języka niemieckiego, aby osobiście doświadczyć kultury w życiu codziennym w Berlinie. Ponadto każdego roku w Sprachenatelier organizowany jest duży program letni z różnymi zajęciami popołudniowymi i wieczornymi (wycieczki, zwiedzanie muzeów i teatrów, wycieczki rowerowe, imprezy przy grillu itp.)