Poziomy kursów

Czas trwania każdego podpoziomu kursu (np. A1.1 lub A1.2) to ok. 4-6 tygodni. Jednak ilość czasu zależy indywidualnie od każdego uczestnika kursu. Pełny poziom (A, B lub C) zajmuje około 8-12 tygodni.

Uwaga: Nasze szczegółowe wskazanie czasu trwania poziomu jest realistyczne i przejrzyste, aby zapewnić, że masz jasne oczekiwania oczekiwania i możesz z powodzeniem osiągnąć swój cel bez wprowadzających w błąd informacji i fałszywych obietnic!