Ważny

Odwołane spotkania: Jeśli spotkanie uzgodnione z nauczycielem / zespołem biurowym musi zostać przełożone, należy je odwołać z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie spotkanie zostanie niestety obciążone opłatą. W przypadku późniejszej rezygnacji wizytę można umówić tylko w przypadku choroby i za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.

Harmonogram: Abyśmy mogli zaplanować lekcję indywidualną, prześlij nam żądane daty pocztą elektroniczną co najmniej 2 tygodnie przed żądaną datą rozpoczęcia.