Poziomy kursów

Czas trwania odpowiedniego poziomu kursu (np. A1.1, A1.2, A1.3 i A1.4) wynosi zwykle około 6-10 tygodni. Jednak ilość czasu zależy indywidualnie od każdego uczestnika kursu. Pełny poziom (A, B lub C) zajmuje około 24-40 tygodni.