Materiał kursu

Na naszych wieczorowych kursach niemieckiego korzystamy z podręczników firmy Schubert-Verlag, które należy zakupić osobno. Obecnie, w zależności od poziomu, książki to „Spectrum” lub „Explorations”. Książki można zamówić na stronie Schubert Verlag lub w Buchbox (księgarnia w Berlinie). Alternatywnie możesz go kupić u nas w naszym biurze (tylko gotówka).

Dodatkowo nasi lektorzy korzystają z własnych materiałów, które są Ci bezpłatnie udostępniane w formie kopii.