Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu sv
Schule, Berlin, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand

Lär dig tyska. Tyskkurser i Berlin.

Lär dig tyska intensivt i Sprachenatelier Berlin

Mångsidiga och flexibla: kursformerna i Sprachenatelier.

Intensivkurs, kvällskurs eller privatundervisning?

Tyskkurserna i Sprachenatelier har många former, håller sig till den gemensamma europeiska referensramens (GER) villkor, från nybörjare (A1) till avancerade (C2) och genomförs i små grupper om i genomsnitt 10 och högst 14 deltagare. Alla våra tyskkurser förbereder inför de aktuella språkdiplomen. Dessa kan avläggas på vår språkskola som är licenserad telc-provcentrum. För en intensivare provföreredelse erbjuder vi särskilda kurser för följande språkprov: Start tyska A1 och A2, certifikat tyska B1, B2, C1, certifikat C1 - högskola, DSH (studiekompetenstest), prov DaF (tyska som "utländskt" språk), certifikat C2 - stora tyska språkdiplomet samt vidare yrkesspecialiserade prov.

Utöver intensivkurserna under för- eller eftermiddag och kvällskurserna två kvällar i veckan, genomförs också specialkurser. Även dessa tyskkurser varar 90 minuter vardera och löper tematiskt över vida fält. Bredvid de vanliga områdena som konversation, fonetik och grammatik undervisas också kreativt och fackspecifikt, som exempelvis i litteratur, filosofi, sång eller medicin.
Flexibilitet hålls i vår språkskola högt, och det inte bara i undervisningen. Därför erbjuder vi kursdeltagarna om så önskas att växla kursform, alltså till exempel från intensiv- till kvällskurs eller att göra en paus för en kortare period för att senare återuppta kursen.

Schule, Intensivkurse, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand

 

Med glädje lär man sig lättare / Lär dig tyska lättare: lärandet under tyskundervisningen

Kursspråket i Sprachenatelier är från början (A1) tyska och i alla våra tyskkurser satsar vi på ett öppet, välkomnanade klimat i väl tilltagna och ljusa rum med mycket plats för kreativitet i undervisningsutformningen samt för nöje i lärandet och i att tala tyska.

Alla lärare i vår språkskola är kvalificerade, erfarna och engagerade modersmålstalare som bemödar sig om mångfald i metoder, levande undervisning och avslappnad atmosfär och betraktar pratandet, det öppna samtalet, som en hjärtesak.

Den tyska kulturen och Berlin: kulturprogrammet

Med kulturonsdagarna organiserar Sprachenatelier varje vecka ett kulturprogram utanför skolan. Museumsbesök, distriktspromenader, föredrag eller filmvisningar ger en inblick i den tyska kulturen samt möjligheter att praktisera det tyska språket och samtidigt knyta kontakter.
Under sommarkurserna i tyska utvidgas detta kulturprogram med exkursioner i Berlins nära omgivning (till exempel Potsdam) och andra tyska städer.
Därutöver genomförs olika kulturella arrangemang i skolans lokaler. Vi organiserar festivaler, högläsningar, konserter, utställningar, workshops eller seminarier och gör det möjligt för konstnärer och kulturskapare att nå en bred publik.

Schule, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, Kulturmittwoch, Culture, Kultur

 

Boende i Berlin: hjälp att finna logi

För att underlätta för våra kursdeltagare att komma till rätta i Berlin, hjälper Sprachenatelier till med att söka logi (lägenhet, kollektivrum eller Hostel).

Följande sorters språkkurser i tyska erbjuder Sprachenatelier:

Nybörjarkurser - intensivkurser - kvällskurser - certifikat B2 - certifikat tyska (ZD) - certifikat C1 - Prov DaF - klassresor - specialkurser - medicinsk tyska i olika nivåer - sommarkurser - privatundervisning - firmakurser

För mer information och vid frågor om våra kurserbjudanden: info@sprachenatelier-berlin.de

Schule, Berlin, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand
Logos