Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu nn
Schule, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand

Språkskoler i Berlin Tyskland - Tyskkurs

Lære tysk i Sprachenatelier Berlin

Vårt institutt er mer enn en vanlig språkskole. Ved siden av språkkursene i mer enn 40forskjellige språk organiserer vi også festivaler, opplesninger, konserter, utstillinger, workshops og seminarer.

Våre lærere for DaF (Deutsch als Fremdsprache) har alle universitetsutdannelse. Tyskundervisningen foregår i små klasser på 8-14 deltakere. Skolen holder til i et hus bygget i Jugendstil i sentrum av Øst-Berlin.

Dette danner en unik atmosfære rundt språklæringen.

Undervisningen blir gitt av lærere som har det respektive språk som morsmål, noe som legger forholdene til rette for et kulturellt dypdykk under den språklige oppdagelsesferden som det å tilegne seg et nytt språk er.

Språk lærer man best gjennom å snakke. Derfor legger Das Sprachenetelier stor vekt på en muntlig tilnærming til språket. Humor og lek er vi heller ikke fremmede for. Tyskundervisningen er lagt opp som en læreorientert kommunikativ prosess. Og vi benytter internettt.

Schule, Intensivkurse, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand

 

Das Sprachenatelier tilbyr følgende kurs:

  • Intensivkurs, helårs intensiv Deutsch :
  • Sommerkurs, Intensivkurs Deutsch Sommer :
  • Test DaF/DSH(Ä) Forberedelseskurs : fire til åtte ukers intensivkurs, prøveforberedelser rettet mot de tyske universitetene.
  • Prøveforberedelser for alle europeiske referansenummer: Start Deutsch (SD) Zertifikat, Deutsch (ZD), Zertifikat Deutsch plus (B2) - Zentrale MIttelstufenprüfung (ZMP) :
  • Kveldskurs, to kvelder per uke :
  • Halvintensivkurs : tre dager per uke (språkutvidelse, fordypning).
  • Firmakurs Deutsch: individuelle i forhold til firmaenes ønsker og behov
  • Interkulturell trening
  • Kurs rettet mot næringslivet og yrkeslivet
Schule, Intensivkurse, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand

 

I forbindelse med sommerkursene i tysk tilbyr vi et rikholdig kulturprogram. Til det hører ekskursjoner til de nærliggende områdene rundt Berlin (f.eks. Potsdam). Dessuten utforsking av Berlins kjente og noe mindre kjente turiststier.

For at nyankommne til Berlin skal kjenne seg hjemme. gir Das Sprachenatelier gjerne hjelp til å finne et velegnet sted å bo (Appartment, WG (kollektiv), rom eller Hostels).

For mer informasjon og spørsmål rettet mot språkkurstilbudene er vi å treffe på: info [at] sprachenatelier-berlin.de

Schule, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, Kulturmittwoch, Culture, Kultur
Logos