Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu fa
Schule, Berlin, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand

آموختنِ زبانِ آلمانی در آلمان

در آموزشگاه زبان آتلیه آلمانی بیاموزید.


دوره های یادگیری زبان آلمانی در آموزشگاه آتلیه در فرم های مختلف برگزار میشود : دوره آموزش فشرده، شبانه و خصوصی. مدرک زبان این آموزشگاه مورد تایید کشورهایی اروپایی میباشد ( GER) دوره های مختلف آموزش از دوره ابتدایی A1 تا پیشرفته C2 در گروه های کوچک 10 تا 14 نفر تشکیل میشود .در تمام دوره ها شما را برای امتحان آماده میکنیم این آموزشگاه مجوز گرفتن امتحان را نیز دارد ، از دوره ابتدایی A1 و A2 با گواهی (Zertifikat) در رده های پیشرفته C1-B2-B1- گواهی (Zertifikat) و برای آموزش عالی چون دانشگاه مدرک ( Hochschule;DSH;Test DaF) و C2 دیپلم بزرگ زبان آلمانی .

آموختنِ زبانِ آلمانی در آلمان, Berlin, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand


بجز کلاسهای فشرده در طی روز دوبار در هفته کلاسهای مخصوص شبانه برای رشته های کاری بر گزار میشود . مدت کلاسها 90 دقیقه میباشد باموضوعهای مختلف و مکالمه، دستور زبان و صدا شناسی و بخشهای دیگر مانند : فرهنگ، ادبیات ، فلسفه، و پزشکی . در صورت لزوم تغییر کلاسها امکان پذیر است . بطور مثال تغییر کلاس فشرده به کلاس شبانه یا حتی متوقف کردن دوره آموزش و تعویق آن به زمان دیگر .


با علاقه یادگیری اسانتر است و آموزش زبان در اتلیه با وجود محیط خوب و دوستانه یادگیری را برای شما آسانتر میکند .در آموزشگاه آتلیه با لذت زبان بیاموزید . کلاسهای ما روشن وبزرگ و بسیار جا دار میباشد. همه معلمین ما واجد شرایط تدریس و با تجربه میباشند و زبان های مختلف را با روش های خلاق و گوناگون در یک فضای آرام و زنده ارائه میدهند و همیشه آماده شنیدن نظرات شما هستند.

آموختنِ زبانِ آلمانی در آلمان, برنامه های فرهنگی, Berlin, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand


برنامه های فرهنگی
چهارشنبه ها ما برای دانشجویان آموزشگاه برنامه های فرهنگی از جمله :دیدار از موزه ، گردش در قسمتهای مختلف شهر ، سخنرانی ، فیلم و موزیک داریم . در این برنامه ها امکان شناخت بیشتر شما از فرهنگ آلمان و تمرین زبان آلمانی میباشد . در کلاسهای تابستانی ما برنامه های فرهنگی نیز در شهرهای نزدیک برلین مانند پتسدام و دیگر شهر ها داریم . برنامه های دیگر در محل آموزشگاه انجام میگیرد . جلسات ، جشنواره ، کنسرت ، نمایشگاه و کتاب خوانی و جلسات بحث و گفتگو.

Schule, Accommodation, Unterkunft, زندگی در برلین, Berlin, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand


زندگی در برلین
برای اینکه شما راحتر در برلین و آموزشگاه ما زبان بیاموزید ما در پیدا کردن محل زندگی به شما کمک میکنیم مانند اطاق در خانه های چند نفره، آپارتمان و هتل .
دوره های مختلف آموزشی آموزشگاه آتلیه
دوره ابتدایی شروع زبان ، دوره فشرده ، شبانه Zertifikat آلمانی (ZD) و -DSH Zertifikat C1 - Test DaF سفر های آموزشی کلاسهای مخصوص برای کار به طور مثال در بخشهای پزشکی وامتحان سطح زبان،]کلاسهای تابستانی ، تدریس خصوص و کلاسهای مخصوص کار در شرکت های مختلف . برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی وبه سایت ما مراجعه کنید .
info@sprachenatelier-berlin.de

Schule, Berlin, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand
Logos