Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu cs
Schule, Intensivkurse, Frankfurter Allee, Sprachschule, Sprachenatelier, Sprachkurse, Language courses, scuola di lingua, corsi tedesco, tedesco, scuola, German courses, Deutschkurse, Deutsch, allemand, alemán, tedesco

Kurzy němčiny v Berlíně - Jazyková škola v Berlíně

Intenzívní výuka němčiny v jazykové škole Sprachenatelier Berlin

Kurzy němčiny ve Sprachenatelieru mají mnoho forem, odpovídají „Společnému evropskému referenčnímu rámci“ od začátečníků po pokročilé a konají se v malých skupinách s průměrným počtem 10, nejvíce však 14 účastníků.

Ve všech našich kurzech probíhá příprava na zkoušky k aktuálním jazykovým certifikátům. Mohou být složeny přímo na naší škole, která má licenci zkoušecího střediska pro mezinárodní jazykové certifikáty TELC. Jako intenzívní přípravu nabízíme speciální přípravné kurzy k následujícím jazykovým zkouškám: Start Deutsch A1 a A2; Zertifikat Deutsch B1, B2, C1; Zertifikat C1 – Hochschule; DSH; Test DaF; Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom, jakož i další zkoušky zaměřené specificky na různé profese.

 

Vedle intenzívních dopoledních nebo odpoledních a večerních kurzů se dva večery v týdnu ve Sprachenatelieru konají speciálně zaměřené kurzy. Také tyto kurzy němčiny trvají 90 minut a jsou tematicky široce členěné. Vedle obvyklých témat jako konverzace, fonetika a gamatika sahá výuka i do kreativních a interdisciplinárních oblastí jako například literatura, filozofie, zpěv nebo medicína.

Flexibilita hraje na naší jazykové škole velkou roli, a to nejen při výuce. Nabízíme proto našim žákům v případě potřeby možnost přestoupit například z intenzívního kurzu na večerní, nebo si dát kratší přestávku a poté do kurzu znovu nastoupit:

 

S radostí jde učení snadněji : Výuka němčiny v kurzech

Výuka v jazykové škole Sprachenatelier probíhá od začátku (A1) v němčině a ve všech našich kurzech němčiny, které se konají v prostorných a světlých místnostech, sázíme na tolerantní atmosféru s prostorem pro kreativitu v uspořádání výuky jakož i pro radost z osvojování a užívání německého jazyka.

Všichni učitelé naší jazykové školy jsou kvalifikovaní, zkušení a angažovaní rodilí mluvčí, kteří se pomocí různých výukových metod snaží, aby výuka probíhala zábavně a v uvolněné atmosféře. Důraz je kladen hlavně na přirozený dialog.

Německá kultura a Berlín: kulturní program.

Sprachenatelier organizuje pro své žáky každý týden mimoškolní kulturní program prostřednictvím tzv. kulturních střed. Návštěvy muzeí, procházky v berlínských čtvrtích, přednášky nebo také filmová představení jsou příležitostí k poznávání německé kultury a zároveň k procvičování německého jazyka a vytváření nových kontaktů.

Během letních kurzů němčiny je tento program rozšířen o exkurze po nedalekém okolí Berlína (např.: do Postupimi) a do jiných německých měst.

V prostorách naší jazykové školy se navíc konají nejrůznější kulturní akce. Organizujeme například festivaly, autorská čtení, koncerty, výstavy, workshopy nebo semináře. Umožňujeme tak umělcům a tvůrcům oslovit široké publikum.

 

Bydlení v Berlíně: pomoc s hledáním ubytování

Aby byl příjezd do Berlína pro naše studenty co nejsnazší, pomáhá Sprachenatelier také s hledáním ubytování (apártment, pokoj na privátě nebo hostel).

Sprachenatelier nabízí následující formy kurzů němčiny, jazykových kurzů:

Kurzy pro začátečníky - intenzívní kurzy - večerní kurzy - certifikát B2 - certifikát Deutsch (ZD) – certifikát C1 – Test DaF – DSH – školní výlety – speciální kurzy – němčina pro mediky- úrovně – letní kurzy – individuální kurzy – firemní kurzy

Další informace a otázky k naší nabídce kurzů: info@sprachenatelier-berlin.de

Logos